Bilten - 5 Kup grada Čazme PAP 2015.g.

SD „Čazmatrans“ Čazma i SD „Budućnost“ Čazma organizirali su 5. Kup grada Čazme u gađanju puškom velikog kalibra PAP 7,62 mm 20 ležeći koji je održan 29.03. 2015. godine na strelištu u Derezi.

rezultati...